Στη Βουλή έφεραν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία την προκήρυξη του έργου «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς», από τον ΟΛΠ Α.Ε., με αίτημα κατάθεσης εγγράφων (Α.Κ.Ε.)

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) κατέθεσαν σήμερα 4 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας την κατάθεση εγγράφων για το έργο που έχει προκηρύξει ο ΟΛΠ Α.Ε. με αντικείμενο: «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς», το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 4404/2016, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και το συμφέρον του Δημοσίου, καλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στη Βουλή την αλληλογραφία μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Υπουργείου, την αλληλογραφία με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και την ενδεχόμενη έγκριση των όρων της προκήρυξης που προέβη ο ΟΛΠ Α.Ε..

Ακολουθεί ολόκληρη η αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ): ​

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Α.Κ.Ε.)

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ:  «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς».

Στις 12 Αυγούστου 2022 και στο site του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε. δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο, «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που έχει αναρτηθεί.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 8.6, «Υποχρεώσεις Συντήρησης εντός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης», της Σύμβασης Παραχώρησης του ελληνικού κράτους και του ΟΛΠ Α.Ε., Ν. 4404/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με το κόστος συντήρησης της λιμενολεκάνης του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, στο βαθμό που ο ΟΛΠ αδυνατεί να διαθέσει το ίζημα κατά τη διαδικασία κατασκευής των έργων επέκτασης του Προβλήτα ΙΙΙ ή του Σταθμού Κρουαζιερόπλοιων.

Στην προκήρυξη του έργου από τον ΟΛΠ Α.Ε. που δημοσιεύτηκε δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο πρόκειται να επιβαρύνει, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστούν αφενός τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου η διαφάνεια και η νομιμότητα του έργου, «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς»,  

Καλείται ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

να καταθέσει στο Σώμα, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, τα κάτωθι:

1.     Την αλληλογραφία μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με το έργο: «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς».

2.     Την αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων για το έργο: «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς».

3.     Την ενδεχόμενη έγκριση των όρων της προκήρυξης του έργου «Διαχείριση υλικών βυθοκόρησης του Κεντρικού Λιμένα σε εγκαταστάσεις ξηράς» του ΟΛΠ Α.Ε. από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι αιτούντες Βουλευτές:

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Δρίτσας Θεόδωρος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Γιάννης​