Με κοινοβουλευτική Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφων Αλεξιάδης, φέρνει στη Βουλή την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας επισημαίνοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την εξαίρεση του συγκεκριμένου σχολείου από τα πρόγραμμα σχολικών γευμάτων 2022-2023 σύμφωνα με το από 4.10.2022 ΦΕΚ Β΄5151.

Η  ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα είναι επιβεβλημένη, καθώς  είναι τουλάχιστον προκλητικό αλλά και άδικο στην ίδια πόλη να είναι ενταγμένα τα 25 από τα 29 σχολεία της πόλης, δημιουργώντας σύγχυση σε γονείς και μαθητές, μη μπορώντας να κατανοήσουν τον λόγο μιας τέτοιας μεροληπτικής απόφασης. Μέσα σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες και με τις τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης να καλπάζουν, το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων καθίσταται απολύτως αναγκαίο για πολλές οικογένειες λαϊκών συνοικιών όπως αυτών της Νίκαιας. Δυστυχώς η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια υπουργεία δεν φαίνεται να συμμερίζονται τα προβλήματα των οικογενειών αυτών, και αντιμετωπίζουν τους μαθητές μόνο με κριτήριο το χρηματικό κόστος.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους, ζητά να αλλάξει η απόφαση εξαίρεσης του σχολείου από τα σχολικά γεύματα και να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν σχολικό γεύμα.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας και ζητά ενημέρωση από την Υπουργό.

Ακολουθεί η Αναφορά του βουλευτή  και η  επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά
Προς τους κ.κ.

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα : Άμεση ένταξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων 2022-2023

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας (03-11-2022) μέσω της οποίας εκφράζει την δυσαρέσκειά για την εξαίρεση του συγκεκριμένου σχολείου από το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων σύμφωνα με το από 4.10.2022 ΦΕΚ Β ́5151.

Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρει ότι από την 21.07.2022 έχουν συνυπογράψει μαζί με άλλα τρία σχολεία του Δήμου Νίκαιας σχετικό αίτημα το οποίο συνυπέβαλλαν μέσω της Ένωσης Γονέων του Δήμου Νίκαιας προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και προς το Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα και ζητώντας παράλληλα επιπλέον 228 γεύματα για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας καταδικάζει τον χαρακτηρισμό που τους προσδίδεται ότι δηλαδή ανήκουν σε μια κατηγορία ‘’προνομιούχων σχολείων’’ καθώς είναι προκλητικό στην ίδια πόλη να είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα τα 25 από τα 29 σχολεία, δημιουργώντας σύγχυση σε γονείς και μαθητές, διότι δεν μπορούν να καταλάβουν το σκεπτικό μιας τέτοιας μεροληπτικής απόφασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για πολλές οικογένειες ειδικά σε περιόδους σαν και αυτή που διανύουμε μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας
έχοντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος στην ενέργεια, στα καύσιμα, αλλά και στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια υπουργεία φαίνεται να μην συμμερίζονται τα προβλήματα των οικογενειών αυτών, και αντιμετωπίζουν τους μαθητές μόνο με κριτήριο το χρηματικό κόστος.

Ο Σύλλογος απαιτεί να αλλάξει η απόφαση εξαίρεσης του σχολείου από τα σχολικά γεύματα και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν σχολικό γεύμα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικογένειες από λαϊκές συνοικίες όπως αυτή της Νίκαιας.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας για την ικανοποίηση του αιτήματος που καταγράφει αναλυτικά στην επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας.

Αθήνα, 03-11-2022

Ο καταθέτων Βουλευτής
Αλεξιάδης Τρύφων