ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (8.9.2016)

                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, σήμερα στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:37΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Πρώτη θα συζητηθεί η έβδομη με αριθμό 1203/30-8-2016 επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β΄ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Καμμένου προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ που καλείται να πληρώσει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.

Κύριε Καμμένε, έχετε τον λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες από τότε που η Κυβέρνηση έστειλε και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και άνοιξε το TAXIS για τη σχετική υποχρέωση όλων των Ελλήνων πολιτών και των εταιρειών που δρουν στην Ελλάδα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα που έλαβε η Οργάνωση, καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ που αγγίζει τις 57.000 ευρώ. Παρά τις προσπάθειες να εισακουστούν τα αιτήματα της Οργάνωσης από την Κυβέρνηση και τις προφορικές διαβεβαιώσεις που έλαβαν από το Υπουργείο Οικονομικών, πως θα καταβληθεί νομοθετική προσπάθεια προκειμένου να απαλλαγούν από φόρους όσες οργανώσεις προσφέρουν ουσιαστικό έργο, δεν υλοποιήθηκαν και, χωρίς να λαμβάνει καμία κρατική χρηματοδότηση, η Οργάνωση σήμερα καλείται να καταβάλει αυτό το ποσό.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας αμιγώς ελληνικός οργανισμός που έχει υποστηρίξει περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά και τις οικογένειές τους μέχρι σήμερα, παρέχοντας υπηρεσίες και υλοποιώντας δράσεις στήριξης των κρατικών θεσμών. Είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα με πανελλαδική δράση, διαθέσιμος είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες τον χρόνο. Είναι στελεχωμένος από τετρακόσια τριάντα εφτά άτομα έμμισθο προσωπικό, υποστηρίζεται από δύο χιλιάδες εφτακόσιους εβδομήντα εθελοντές πανελλαδικά.

Μέχρι σήμερα η Οργάνωση έχει υπάρξει απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις της απέναντι στο κράτος και κάθε χρόνο ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Το κράτος, αν και υποχρέωσή του, δεν έχει σταθεί στο πλευρό όλων εκείνων των μικρών παιδιών που το χρειάστηκαν για να σταθούν στα πόδια τους. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικές πρωτοβουλίες αποφάσισαν να κάνουν τη δουλειά και το καθήκον ενός κοινωνικού κράτους.

Πρέπει τα παραπάνω να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν και να υπάρξει άμεση δράση, καθώς είναι χρέος της κοινωνίας να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ –ερωτώμαστε όλοι σαν κυβέρνηση, δεν ερωτάσθε εσείς, μην το πάρετε προσωπικά- τα εξής:

Πρώτον, θα καταβάλει, εν τέλει, η Κυβέρνηση νομικές προσπάθειες, προκειμένου να απαλλαγούν από φόρους όσες οργανώσεις προσφέρουν ουσιαστικό έργο, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού»;

Δεύτερον, τι προτίθεστε να κάνετε για να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες, που έχουν θετικό αντίκτυπο στα παιδιά που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία;

Θέλω να πω εδώ, για να μην αδικήσουμε καμμία οργάνωση, ότι η ερώτηση αναφέρεται σε οργανώσεις, οι οποίες από τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους από δωρεές και κληροδοτήματα, δεν έχουν κανένα εισόδημα. Έχουν αποκλειστική χρήση στο να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους, τα παιδιά και οτιδήποτε άλλο. Όποιος έχει εισόδημα, πρέπει να πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, έχετε απόλυτο δίκιο στο ζήτημα του ΕΝΦΙΑ των νομικών προσώπων που ασκούν αυτήν τη δραστηριότητα. Είναι κάτι στο οποίο έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στη Βουλή. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον ΕΝΦΙΑ για το «Χαμόγελο του Παιδιού», στον ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρώσει η «Κιβωτός του Κόσμου» και μια σειρά από άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασκούν αυτήν τη φιλανθρωπική δράση. Σ’ αυτό θα συμφωνήσουμε μαζί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε.

Δεν θα συμφωνήσω, βέβαια, στη διατύπωση ότι «παρά τις προσπάθειες να εισακουστούν τα αιτήματα της οργάνωσης στην Κυβέρνηση και τις προφορικές διαβεβαιώσεις που έλαβαν». Με τη συγκεκριμένη οργάνωση και με άλλες οργανώσεις είμαστε σε διαρκή επαφή. Έχουμε εξηγήσει ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε αρνηθεί να τους δούμε. Έχουμε συζητήσει, έχουμε ανταλλάξει αλληλογραφία και έχουμε έλθει σε επαφή. Απλά, είναι δεδομένο το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Δεν θα συμφωνήσω, επίσης, στη διατύπωση ότι «το κράτος, αν και υποχρέωσή του, δεν έχει σταθεί στο πλευρό όλων εκείνων των μικρών παιδιών, που το χρειάστηκαν».

Νομίζω ότι οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικά της κ. Φωτίου, είναι συγκεκριμένες και εξαντλεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει, με πρωτοφανή μέτρα, ειδικά σ’ αυτήν την περίοδο της οικονομικής στενότητας, για να βοηθήσουμε αυτά τα ιδρύματα και αυτά τα παιδιά.

Επί της ουσίας τώρα του ζητήματος του ΕΝΦΙΑ γι’ αυτά τα νομικά πρόσωπα, θα σας καταθέσω έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, δεν υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ και απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Άρα, είναι σαφές ότι σ’ αυτά τα ιδρύματα τα κτήρια, τα οποία χρησιμοποιούν για ιδιοχρησιμοποίηση, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, δεν υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ. Στον ΕΝΦΙΑ υπάγονται τα κτίρια, τα οποία έχουν για να εκμισθώσουν και να έχουν ένα εισόδημα. Αυτά τα κτίρια υπάγονται, είτε είναι κενά είτε είναι μισθωμένα.

Καταλαβαίνω απολύτως το πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ενισχυθούν, διότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο, όχι όλα, γιατί σε πολλά μετά από ελέγχους έχουν εντοπιστεί προβλήματα. Όμως, η πλειοψηφία ασκεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο και δεν μπορούν να το ασκήσουν, ακριβώς επειδή έχουν και αυτές τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Δεν κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Όμως, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ο ΕΝΦΙΑ (όπως και μια σειρά από άλλες φορολογίες, δεν είναι για την Κυβέρνηση μια πολιτική επιλογή) είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Έχουμε εξηγήσει με σαφήνεια πως έχουμε αναγκαστεί να υιοθετήσουμε, όχι μόνιμα, αλλά πρόσκαιρα, όλα αυτά τα μέτρα. Είναι σαφές το ότι έγινε μέσα από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουμε εξηγήσει ως Κυβέρνηση ποια είναι η πορεία εξόδου απ’ όλη αυτήν τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα νομικά πρόσωπα αυτά, βρισκόμαστε σε επαφή μαζί τους ως προς το πως θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και στη δευτερομιλία μου θα είμαι πιο αναλυτικός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Καμμένε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι μιλάτε, γιατί μιλάω κι εγώ μαζί τους, και πριν να γίνω πολιτικός είχα πολύ καλές σχέσεις και με την «Κιβωτό» και με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τους στήριζα από τις εταιρείες.

Το ζήτημά μας εδώ είναι ότι πρέπει να αναδειχθεί και η ερώτηση γίνεται για να λάβει μια δημοσιότητα, να ευαισθητοποιηθούν και οι νομικές υπηρεσίες του κράτους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν ίσως πιο γρήγορα.

Επίσης, πρέπει να δούμε ότι βγήκαν πάρα πολλά δημοσιεύματα αυτές τις μέρες –και τα διαβάσαμε- για πάρα πολλές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ακίνητα εισοδήματος, τα οποία είναι κληροδοτήματα και δωρεές. Τα ακίνητα εισοδήματος είναι φυσιολογικό να εμπίπτουν στον ΕΝΦΙΑ. Δεν το συζητούμε αυτό.

Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, αλλά έχει έρθει στο γραφείο μου μια διαμαρτυρία, πάλι ενός κοινωφελούς οργανισμού, που ήταν σε διαδικασία να λάβει δωρεές ακινήτων και κόπηκαν.

Τις έκοψαν και οι δωρητές, τις έκοψαν και οι ίδιοι, διότι ήξεραν ότι αν έρχονταν στην κατοχή τους, θα ενέπιπταν στον ΕΝΦΙΑ και εφ’ όσον δεν θα είχαν το εισόδημα να τον πληρώσουν τον επόμενο χρόνο, δεν δέχτηκαν τη δωρεά. Φυσικά και ο δωρητής προτίμησε να μην προχωρήσει τη δωρεά, για να μη φέρει σε δύσκολη θέση και τον Οργανισμό αυτό.

Ελπίζω στη σημερινή μας συζήτηση –και θα πρέπει τα Πρακτικά να γίνουν γνωστά και εγώ θα τα επικοινωνήσω όπου χρειαστεί- να είμαστε σαφείς για το ποια είναι η νομοθεσία, να είμαστε δίκαιοι οριζόντια σε όλη την κοινωνία.

Το κράτος πρέπει να βοηθήσει και να δείξει την ανοχή του για την ευαισθησία που έχουν πάρα πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς, είτε έχουν να κάνουν με την οικογένεια, είτε με τα ναρκωτικά, είτε με διαλυμένες οικογένειες, είτε με παιδιά τα οποία δεν έχουν γονείς, είτε με όλους τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία. Επειδή ζούμε μέσα σε μια κρίση, θα πρέπει το κράτος να είναι αρωγός και να μην είναι εχθρός, δηλαδή να μην κυνηγάμε κάθε φορολογούμενο, ειδικά αυτόν που βοηθά το Δημόσιο και το κράτος –ειλικρινά το βοηθά-  και είναι ένας πυλώνας που στηρίζει την ελληνική οικονομία, εκεί που πιθανόν να μην μπορεί –τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική περίοδο- το κράτος.

Πρέπει να είμαστε σαφείς για το ποιοι είναι οι νόμοι, βάσει ποιας νομοθεσίας, ποιου ΦΕΚ, ποιας εγκυκλίου και ποιοι οργανισμοί απαλλάσσονται. Πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο σε όλους, έτσι ώστε να επικοινωνηθεί σωστά προς τα έξω η προσπάθεια που κάνει αυτή η Κυβέρνηση, η προσπάθεια των οργανισμών και να μην αδικήσουμε κανέναν.

Δεν θέλω να ευαισθητοποιήσω κανέναν, όλοι είμαστε ευαίσθητοι και πιο πολύ όσοι εδώ είμαστε γονείς. Τα παιδιά, ναι, είναι το μέλλον, αλλά και πολλά παιδιά μέσα από το «Χαμόγελο» έχουν σπουδάσει, έχουν γίνει επιχειρηματίες, έχουν βοηθήσει την Ελλάδα, έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να τα βοηθήσουμε και εμείς και να βοηθήσουμε αυτόν τον Οργανισμό.

Στο τέλος, βέβαια –και κλείνω- μπορεί να βρούμε και ιδιωτικές χορηγίες, όπως έγινε πέρυσι με τον ΕΝΦΙΑ. Τα 43.000 ευρώ πέρυσι στο «Χαμόγελο του Παιδιού» πληρώθηκαν από ιδιωτική χορηγία. Θα προτιμούσα το κράτος να είναι δίκαιο και να κάνει αυτό που πρέπει παρά να αποταθούμε σε ιδιωτική χορηγία, η οποία βέβαια μπορεί και να βρεθεί.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Είναι σαφές –το είπα και πριν και θέλω να το ξεκαθαρίσω- ότι τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα νομικά πρόσωπα (που παίζουν έναν πολύ θετικό ρόλο στις κοινωνικές και στις άλλες δράσεις) τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους, τα λεγόμενα «ιδιοχρησιμοποιούμενα» ακίνητα δεν έχουν ΕΝΦΙΑ, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ. Τα ακίνητα, όμως, τα οποία έχουν για να αποκτήσουν εισόδημα, δηλαδή για να τα νοικιάζουν, έχουν ΕΝΦΙΑ. 

Βεβαίως, εξετάζουμε το πρόβλημα σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή φορείς οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν από την πολιτεία για να ασκήσουν αυτό το έργο (με συγκεκριμένους κανόνες, βέβαια, γιατί είπα ότι είχαμε και προβλήματα στο παρελθόν σε ορισμένους τέτοιους φορείς) είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν και φορολογικές υποχρεώσεις, με χρήματα που θα αφαιρέσουν από την κοινωνική τους δράση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολιτικά και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, διερευνούμε τους τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε.

Εκεί, όμως, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας δώσουν τον κατάλογο των νομικών προσώπων που ασκούν φιλανθρωπική δράση. Δυστυχώς, στα φορολογικά τους αρχεία δεν έχουμε τέτοιο διαχωρισμό. Έχουμε μόνο τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και δεν θα μπορούσαμε, φυσικά, μέσα από εκεί να απαλλάξουμε τους πάντες, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.

Αυτό το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με την κ. Φωτίου είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν συγκεκριμένη φιλανθρωπική δράση και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με ενημέρωσε ότι περίπου χίλια διακόσια τέτοια νομικά πρόσωπα είναι ήδη καταγεγραμμένα. Θα προχωρήσουμε στην –μέσα σε εισαγωγικά- «πιστοποίηση» ή έλεγχο αυτών των νομικών προσώπων, ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα οποία ασκούν αυτή τη φιλανθρωπική, κοινωνική δράση και ποια είναι γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε φορολογικά αυτά τα νομικά πρόσωπα.

Να είστε σίγουρος και εσείς και οι υπόλοιποι Βουλευτές, όμως, ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, διότι γνωρίζουμε από τη μια μεριά το σημαντικό κοινωνικό έργο που έχουν αυτά τα ιδρύματα και γνωρίζουμε από την άλλη μεριά το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε να απαλλάξουμε αυτά τα ιδρύματα! Μακάρι να μπορούσαμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση! Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο φορολογικό σύστημα! Είμαστε αναγκασμένοι για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους να έχουμε αυτές τις φορολογικές ρυθμίσεις και αγωνιζόμαστε διαρκώς να τις κάνουμε πιο δίκαιες, πιο αναλογικές.

Νομίζω ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2016 είναι μια πρώτη απάντηση σε όλους αυτούς που καταστροφολογούσαν και εμφάνιζαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαψεύστηκαν, όπως διαψεύστηκαν και σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα των τελευταίων μηνών, όπου τα δεδομένα, αν καθίσει και δει κανείς, είναι διαφορετικά.

Δεν περιγράφουμε το δικό μας «success story». Δεν θριαμβολογούμε. Απλώς αποτυπώνουμε έναν αγώνα και μία προσπάθεια που γίνεται για να γυρίσουμε σελίδα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.