Το θέμα της ακαταλληλότητας  του κτιρίου που στεγάζει την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά φέρνουν στη Βουλή οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας, Γ. Ραγκούσης και Τρ. Αλεξιάδης καταθέτοντας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.

Με την επιστολή τους αποκαλύπτουν την ύπαρξη μελέτης στατικής επάρκειας που χαρακτηρίζει το κτίριο ακατάλληλο και επικίνδυνο για το προσωπικό, αλλά και για τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Η Ένωση ζητά την πραγματοποίηση ελέγχου στο κτίριο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, της Περιφέρειας κ.α. και προβαίνει σε προτάσεις για τη στέγαση ή τη μεταστέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των Υπηρεσιών της. Οι Θ. Δρίτσας, Γ. Ραγκούσης και Τρ. Αλεξιάδης  ζητούν να ενημερωθούν για τις ενέργειες από πλευράς Υπουργείου για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη

Θέμα:  Προτάσεις της ‘Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά για τη στέγαση ή τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου

Οι Βουλευτές A’ Πειραιά Δρίτσας Θεόδωρος και Β’ Πειραιά Ραγκούσης Γιάννης και Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτουν ως αναφορά την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά (Αρ. Πρωτ. 058/19.06.2020) μέσω της οποίας γνωστοποιούν την ύπαρξη  Μελέτης Στατικής Επάρκειας που κρίνει ακατάλληλη και επικίνδυνη για το προσωπικό, αλλά και για τους εξυπηρετούμενους πολίτες, την κατάσταση του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 37, όπου στεγάζονται αστυνομικές υπηρεσίες του Πειραιά. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της και προβαίνει σε προτάσεις πιθανών ενδεδειγμένων λύσεων για τη στέγαση ή τη  μεταστέγαση της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών της.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.   

Αθήνα,  22-06-2020

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Δρίτσας Θεόδωρος

Ραγκούσης Γιάννης