Αναφορα Βουλευτων ΣΥΡΙΖΑ Α΄ & Β’ Πειραια προς το Yπoυργειο Προστασιας του Πολιτη

Με πρωτοβουλία του Τρύφωνα Αλεξιάδη, το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, κατατέθηκε  στο Προεδρείο της Βουλής, ως Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη.

Στο Ψήφισμά της η Ε.ΑΣ.Υ.Π. προβάλλει αιτήματα που αφορούν οικονομικά και ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου, αιτήματα που εκτείνονται από την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών έως  το σύστημα κρίσεων, αλλά και  τοπικού χαρακτήρα θέματα που περιλαμβάνουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την ανάγκη ενίσχυσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, την έλλειψη χώρων στέγασης κ.α.

Την αναφορά συνυπογράφουν οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Πειραιά,  Αλεξιάδης Τρύφων, Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Νίνα και Ραγκούσης Γιάννης. 

            Ακολουθεί η αναφορά των Βουλευτών και το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά που περιλαμβάνει το Ψήφισμα της Γενικής τους Συνέλευσης.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη

Θέμα:  Αιτήματα Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

Οι Βουλευτές Α’ & Β’ Πειραιά, Αλεξιάδης Τρύφων, Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης καταθέτουν ως αναφορά το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, σχετικά με τα θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και τοπικού χαρακτήρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την επίλυση των οποίων διεκδικούν.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.   

Αθήνα, 23-10-2019

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Δρίτσας Θεόδωρος

Κασιμάτη Νίνα

Ραγκούσης Γιάννης

 

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Εμείς τα παρευρισκόμενα μέλη, εκπροσωπώντας το σύνολο σχεδόν των αστυνομικών του Πειραιά, εκδίδουμε το παρόν Ψήφισμα, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες, δεσμευτικές αναφορές και εξειδικευμένα αιτήματα, ως πλαίσιο δράσης.
Έχοντας σαν μοναδικό σκοπό, την αναβάθμιση του εργασιακού και βιοτικού επιπέδου των Αστυνομικών, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας προς τους πολίτες και την κοινωνία.


Αγωνιζόμαστε, Διαφωνούμε, Αντιστεκόμαστε & Διεκδικούμε για την υλοποίηση και την επίλυση των κάτωθι:


Α΄ ΘΕΣΜΙΚΑ


 Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρακτη διασφάλιση της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέλεσης των καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας.
 Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε στοιχειωδώς να αναπληρωθούν στο ελάχιστο τα κενά των οργανικών θέσεων, εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού που βαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Δοκίμων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με έμφαση στην ουσιαστική εκπαίδευση και με κύριο προσανατολισμό στην πλήρη επαγγελματική κατάρτισή τους. ΟΧΙ στη χρησιμοποιήσει των Δοκίμων για εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας με μισθό πολύ μικρότερο από του ανειδίκευτου εργάτη.
 Αναμόρφωση του βαθμολογίου, προς άρση των δημιουργηθέντων αδικιών και ιδιαίτερα στο χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προαναφερόμενης αδικίας αποτελούν οι μη ανακριτικοί υπάλληλοι (Βητάδες), για τους οποίους δεν προβλέφθηκε καμία δυνατότητα προαγωγής στην ενέργεια με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του 2008, ενώ σχεδόν για όλους τους άλλους βαθμούς υπήρξαν θετικές παρεμβάσεις, δίνοντάς τους δυνατότητα προαγωγής στην ενέργεια.
 Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων και προαγωγών. Υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό, αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα.
 Επαναπροσδιορισμό του πραγματικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία και απαλλαγή αυτής από τα πάρεργα.
 Θεσμοθέτηση συλλογικών συμβάσεων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανισότητες εις βάρος του, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
 Συνεχής εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για το αστυνομικό προσωπικό, τόσο μέσω των δια ζώσης σεμιναρίων, όσο και μέσω της εξ’ αποστάσεως μάθησης, ώστε να διασφαλιστεί ευκολότερα η ασφάλεια του προσωπικού του Σώματος, αλλά και των πολιτών.
 Κοστολόγηση της μετακίνησης των αστυνομικών δυνάμεων για αθλητικά ή άλλα μέτρα, με παράλληλη δημόσια ανάρτηση του κόστους στο πρόγραμμα «Διαύγεια», προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα εν λόγω κόστη και τον πληθυσμό των διατιθέμενων δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η κατασπατάληση των χρημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος. Τα εν λόγω κόστη να μετακιλυθούν αποκλειστικά στους ιδιώτες μέσω των εταιρειών φύλαξης.


Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


 Πλήρη εφαρμογή όλων των αποφάσεων του ΣτΕ.
 Νομοθέτηση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, με παράλληλη χορήγηση σχετικού προς τούτο επιδόματος.
 Κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσλαμβανομένων από 01-01-2011 αστυνομικών και πρόβλεψη δυνατότητας αναγνώρισης όλων των διαθέσιμων ασφαλιστικών χρόνων αναδρομικά από την ημερομηνία κατάταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία.
 Θεσμοθέτηση ευμενέστερων όρων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των αστυνομικών, προκειμένου να διασφαλίζεται το αξιόμαχο αυτών.
 Ανέγερση και λειτουργία Αστυνομικού Νοσοκομείου για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους.


Γ΄ ΤΟΠΙΚΑ


 Οι 4.000 κενές οργανικές θέσεις που ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α. επιβάλουν τον εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος που υπηρετεί στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και παράλληλη άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο σύνολο των υπηρεσιών που εδρεύουν στα εν λόγω γεωγραφικά όρια. Σήμερα το προσωπικό που υπηρετεί στον Πειραιά είναι κατά 40-50% λιγότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο, με βάση τις οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών της Α.Δ. Πειραιά. Δηλαδή 1.033 πρέπει να είναι Αστυνομικοί με βάση το σχετικό οργανόγραμμα, αλλά η παρούσα δύναμη είναι μόλις 650 περίπου. Αν εξαιρέσουμε την παρούσα δύναμη σε προσωπικό των νησιών που δεν μπορούν να μετακινηθούν στην ενδοχώρα (154 Αστυνομικοί), καταλαβαίνουμε όλοι ότι με 500 Αστυνομικούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες του Πειραιά και να προσδώσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, τόσο για τους ίδιους αλλά και για τις περιουσίες τους. Με λίγα λόγια, αν δεν ενισχυθεί ο Πειραιάς και συνεχιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις, χωρίς την ύπαρξη απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, τότε βάλτε καλύτερα λουκέτο στις Υπηρεσίες, αλλιώς θα μας αναγκάσετε να βάλλουμε εμείς, τόσο για την Κοινωνία που υπηρετούμε, όσο και για τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας.
 Ενίσχυση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό βασικών υπηρεσιακών ειδών (οχήματα, αναλώσιμα, ατομικά εφόδια κ.α.) των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Πειραιά. Ειδικότερα: α) Αναβάθμιση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων και αντικατάσταση των ήδη χαλασμένων – κατεστραμμένων με νέα σύγχρονα, προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού και του πολίτη (μπορείτε να δείτε και τη λύση του Leasing). β) Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ. γ) Άμεση αντικατάσταση προβληματικού αναλογικού συστήματος επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Προμήθεια καθαριστικών υλικών και στρωμάτων για τα κρατητήρια.
 Καθαριότητα, Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας: Mείζον θέμα αποτελεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους κανόνες υγιεινής στις Αστυνομικές Υπηρεσίες ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των συναδέλφων, αλλά και των πολιτών που τις επισκέπτονται. Ειδικότερα: α) Το ΑΤ. Μοσχάτου-Ταύρου και ΑΤ. Αγ. Ι. Ρέντη χωρίς καθαρίστριες και καθαριότητα. Αλλά
και οι καθαρίστριες που έχουν προσληφθεί εδώ και κάποιους μήνες, μέσω ΑΣΕΠ, στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Διεύθυνσης, δεν επαρκούν ούτε τους διατίθενται καθαριστικά υλικά. β) Ο όρχος που στεγάζετε η ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά ΄΄κρύβεται΄΄ κάτω από μια γέφυρα με τη χρήση κοντέινερς, εικόνες που παραπέμπουν σε προσφυγικό καταυλισμό και με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας! γ) Άκρως επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία είναι και οι συνθήκες στέγασης των υπηρεσιών του Α.Τ Περάματος, του ΑΤ Αίγινας & του ΑΤ Κυθήρων που είναι ετοιμόρροπα, αλλά και του κτιρίου της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά με πρόβλημα στατικότητας, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, που παραπέμπει σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.
 Σταθερές φυλάξεις ευπαθών στόχων – Έκθεση σε κίνδυνο ζωής: Εξωτερική φρούρηση κτιρίων από αστυνομικούς της Τάξης ή της Ασφάλειας, πεζούς και ακίνητους χωρίς προστασία σκοπιάς μόνο με υπηρεσιακό όχημα επίσης ακίνητο.
 Άμεση χορήγηση όλων των οφειλόμενων Ημερήσιων Αναπαύσεων στο Αστυνομικό Προσωπικό.
 Απαρέγκλιτη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση).
 Έγκαιρη ανακοίνωση των μέτρων Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας. Η μη έγκαιρη ανακοίνωση των σχετικών μέτρων ακόμα και για εκδηλώσεις που είναι από μήνες γνωστές, με συνέπεια να ανακαλούνται παράνομα ανακοινωμένες Ημερήσιες Αναπαύσεις του προσωπικού, δηλώνει οπισθοδρόμηση και έλλειψη δυνατοτήτων.
 Αποδέσμευση από τις επιδόσεις των Δικογράφων: Εδώ και χρόνια παρατηρείται επιβάρυνση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την επίδοση των δικογράφων (Δικαστικών- Στρατιωτικών αρχών) στους πολίτες, γεγονός που στερεί σημαντικό αριθμό συναδέλφων από το κύριο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαζόμενα καθημερινώς κενά που παρατηρούνται στις οργανικές θέσεις του Σώματος, επιβάλλει να τεθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης από τις επιδόσεις των δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να αναλάβουν την επίδοση αυτών οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.
 Φύλαξη πειστηρίων: Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγγελικές αρχές η δικογραφία, μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πειστηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το πάρεργο.
 Βανάκι μεταγωγών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά: Πολλάκις έχουμε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μαζικές μεταγωγές κρατουμένων των Τμημάτων Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά με υπηρεσιακό «βανάκι» μεταγωγής, κατά τις οποίες σπανίως τηρείται η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 141/91 αναλογία κρατουμένων/συνοδών αστυνομικών. Όταν η μαζική μεταγωγή καταφτάνει στα δικαστήρια του Πειραιά ή της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι συνοδοί αστυνομικοί διασκορπίζονται σε διάφορες αίθουσες δικαστηρίων και γραφεία Ανακριτών, αφού οι κρατούμενοι κατηγορούνται για διαφορετικά αδικήματα, με συνέπεια ο επικεφαλής της συνοδείας να μετατρέπεται σε επικεφαλής ξεχωριστών συνοδειών ταυτόχρονα και οι συνοδοί αστυνομικοί να μην επαρκούν, γεγονός που εκμεταλλεύονται κρατούμενοι και επιχειρούν να αποδράσουν. Ζητάμε την αποδέσμευση του προσωπικού των Τ.Α. του Πειραιά, να παύσει η καθημερινή μαζική μεταγωγή των κρατουμένων με το βανάκι της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών από συνοδούς αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Αττικής και δει του Πειραιά που δεν γνωρίζουν ούτε ποιον κρατούμενο πρέπει να παραλάβουν προς μεταγωγή.
 Ίδρυση και λειτουργία δύο (2) τουλάχιστον σκοπευτηρίων στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά.
 Δημιουργία ολοήμερου παιδικού σταθμού στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά για τα τέκνα των συναδέλφων.
 Ταχύτατη ενίσχυση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Πειραιά με προσωπικό και ιδιαίτερα των Α.Τ, Τ.Α και Τμημάτων Τροχαίας, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν αποδεκατιστεί στην κυριολεξία, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις τους.
 Άμεσα να διακοπούν οι ενισχύσεις υπηρεσιών εκτός Πειραιά, με καθημερινές διαθέσεις αποσπάσεις κλπ., αφού το εναπομείναν προσωπικό δεν επαρκεί ώστε οι διοικητές των υπηρεσιών να μπορούν να πλέον να ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές υποχρεώσεις κάθε υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών.
 Επιβάλλεται η τοποθέτηση νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων και νεοεξερχομένων Ε.Φ στις Υπηρεσίες του Πειραιά και ιδιαίτερα στα Α.Τ. Τουλάχιστον 150 συνάδελφοι χρειάζεται να ενισχύσουν τη Δ.Α. Πειραιά, διότι η έλλειψη προσωπικού είναι επιεικώς τραγική. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της έλλειψης προσωπικού, οι διοικητές των Υπηρεσιών αναγκάζονται να εκδίδουν υπηρεσίες αρκετές φορές, χωρίς σκοπούς κρατητηρίων και καταστημάτων, να διαθέτουν σε συνεχόμενη διπλή νυχτερινή υπηρεσία το προσωπικό και να διατάζονται πολλές φορές αργά το απόγευμα να αλλάζουν την υπηρεσία για την επόμενη ημέρα.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ακραία φαινόμενα ρατσιστικής βίας, κοινωνικών αποκλεισμών και φασιστικών συμπεριφορών – προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη πίστη του στα ιδανικά της δημοκρατίας, στις πανανθρώπινες αξίες και στις αρχές του Συντάγματος της Χώρας μας για μια ασφαλή και ειρηνική κοινωνία.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα όσων έχουν θιγεί από τις μνημονιακές πολιτικές και διαδηλώνουν με ειρηνικό τρόπο για να ανακτήσουν χαμένες κατακτήσεις και εργασιακά δικαιώματα.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ:


 ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 Κ.Κ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Α΄& Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 Κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 Κ.Κ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πειραιάς 23 Σεπτεμβρίου 2019


Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ